Regler om brug af hingste

22b49f40-b5cf-4730-8faa-b5ee47e6e24cRegler for udstedelse af pas på afkom efter kårede hingste og hopper. Vigtige oplysninger for både hingste og hoppeejer.

For at en hingst, der er kåret eller avlsgodkendt kan benyttes til avl, så skal den i bedækningsåret være tilknyttet en hingsteliste enten i det forbund, den er kåret i eller være på SEGES hingsteliste for EU hingste.

Specielt hingste, der skal optages på danske hingstelister kræves at der er fuld fadderskabskontrol tilstede. Hingsten skal være  DNA kontrolleret og fadderskabsverificeret, og SEGES skal have tilsendt mikrosattelitkort på det, hvis det er en udenlandsk verificeret hingst ellers kommer det automatisk fra det danske DNA laboratorie også skal hingsten stå på en hingsteliste for at der kan udstedes (bordeaux) pas med afstamning indsat på afkommet.

Det er kun indenfor samme avlsregning, der udstedes bordeaux pas i Danmark, crossbreeds får grønne pas dog med afstamning og F registrerede dyr indenfor samme avlsretning får blå pas.

Opdeling af pasfarver til hidtil uregistrerede heste
Opdelingen af pasfarver er som følger:

Røde/bordeaux pas: Heste i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund. Såfremt begge forældre er kårede/godkendt til avl i forbundet er avlsforbundets logo angivet på forsiden af passet. Alternativt angives neutralt logo

Blå pas: Heste i bilag i et EU-anerkendt avlsforbund. Logoreglerne er som for bordeaux omslag.

Sorte pas: Heste født ind i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund, hvor faderen ikke er avlsgodkendt. Udstedes efter afstamningskontrol.

Lysegrønne pas: Alle andre heste.

Brug af hingste i Zuchtverband für Deutshe Pferde (ZfdP):

Mht. brug af hingste, som har fået avlsgodkendelse eller kåring i det tyske ZfdP så skal de stå på den aktuelle hingsteliste for at der kan laves ZfdP pas på afkommet.  Hjemmesiden www.zfdp.de,  er altid online med mindre den lige kortvarigt er under opdatering – så ZfdP hingste vil  altid kunne findes online, hvis de er på hingsteliste i bedækningsåret.  For god ordens skyld skal nævnes at ZfdP ikke er et ren raceforbund med en speciel race, men et forbund som alle racer kan kåres/registreres i.

Alle Hengstbuch 1 optagne hingste efter 1997 opfylder kravet om fuld fadderskabskontrol, men man skal være opmærksom på, at dette ikke altid gør sig gældende for hingste avlsgodkendt til Hengstbuch 2.

Endvidere kræver Tyskerne, at hingsteholder skal indberette senest den 30. september i bedækningsåret. Dette betyder at de SENEST den 30 september hvert år skal have dels den ene halvdel af den 2 delte bedækningsattest, den anden halvdel skal hingsteholder sørge for, at hoppeejer får udleveret, da den faktisk er hoppeejers kvittering for bedækningen.

Samtidig skal hingsteholder i samme kuvert udfylde og fremsende en udførlig fortrykt liste på A4 ark over samtlige hopper, der er bedækket i bedækningsåret. Denne liste og bedækningsattester tilsendes udelukkende til ejere af hingste, der er tilmeldt hingstelisten i bedækningsåret. Derfor er det utrolig vigtig for både hoppe og hingsteejer at formaliteterne er i orden for at få de ønskede pas og papirer på afkommet.

EU-godkendt hingst

For at en hingst skal kunne opnå status som EU hingst i Danmark – altså på SEGES, så afkom kan få danske papirer (bordeaux, blå eller grønne pas), hvis det er ønsket,  skal hingsten derfor være DNA kontrolleret i Danmark. Hingste der ikke kan opnå den status udstedes der grønne pas på afkom efter uden afstamning. Hingste der er avlsgodkendt i udlandet i for eks. Zsse, de er ikke nødvendigvis samtidig EU hingste, men derimod bare avlsgodkendt eller kåret i Tyskland etc.

Så længe DNA fadderskabsbestemmelsen ikke ligger på SEGES er der lukket for andre mulige registreringer end i det forbund, hingsten har sin respektive avlsgodkendelse/kåring i.

Hingsteholdere kan dog på forespørgsel få tilsendt DNA oplysninger på mikrosattelitkort fra de forbund, der selv udtager DNA. Men vær OBS på, at det ikke i alle tilfælde opfylder de danske krav om fadderskabskontrol – da begge forældredyr til en given hingst ligeledes skal være testet.

Derfor søg altid oplysninger om hingsten er godkendt til det du ønsker for afkommet inden at du benytter hingsten.  Spørg dig for i de respektive forbund eller hos SEGES.